Полезни връзки

Министерство на енергетиката на Република България
Агенция за устойчиво енергийно развитие
Комисия за енергийно и водно регулиране
Министерство на околната среда и водите на Република България
Министерство на икономиката на Република България
Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“
Изпълнителна агенция по околна среда – ИАОС
Изпълнителна агенция за насърчаване на МСП
Европейска комисия
Енергийна харта
CEDEC
Асоциация на бизнес клъстерите
European Cluster Collaboration Platform
Съюз на производителите на екологична енергия – BG
Югозападен университет „Неофит Рилски“
Асоциацията на производителите на екологична енергия
Индустриален клъстер електромобили
сп. Енергия
CleanTech Bulgaria
Горичка: зеленият сайт
b2b Media