Участие в изложение RenExpo Warsaw 2014, Варшава, Полша Дата на провеждане: 22 – 25.09.2014 Място на провеждане: Варшава, Полша

Представители на Клъстер ВЕИ участваха в специализирано изложение в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност за бита – RenExpo 2014, Варшава, Полша.

RenExpo 2014, Варшава, Полша се проведе в периода 22-25 септември 2014 г. в столицата на Полша – Варшава. Събитието е най-голямото от подобен род за Източна Европа, като ежегодно събира изложители от 13 страни. По време на изложението бяха проведени редица конференции, семинари и кръгли маси на тема възобновяеми енергийни източници, и по-специално хидро енергия, форум за фотоволтаика и други. В допълнение на това бе организирана и кооперациoнна борса между фирми – изложители и посетители, която се проведе на база на предварително разработени графици за двустранни бизнес срещи. СНЦ „Клъстер ВЕИ“ също участва в двустранните бизнес срещи, които бяха организирани от местния офис на Enterprise Europe Network.