Работен семинар на тема: „Мерки за намаляване на промените в климата“

6-ти и 7-ми юли, 2017 г. в х-л Кристо, гр. Благоевград

Сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ ще проведе работен семинар на тема „Мерки за намаляване на промените в климата“, съвместно със Сдружение „Център за лековити билки и горски плодове – Амброзия“, водеща организация по проект „Съвместна интегрирана политика за нисковъглеродна икономика в Трансграничния регион“, съ-финансиран от Европейския съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония“.

Допълнителна информация по темата можете да намерите на следващите две връзки:

25 години Национален парк рила

Aleksandar Pulev-Variation in Ecosystems during Climate Change and possible changes in the region – Agriculture

 

Семинарът ще се проведе на 6-ти и 7-ми юли, 2017 г. в х-л Кристо, гр. Благоевград.

Повече информация може да получите на телефон: 073 539 498