Доставка на преносим GPS и Система за установяване на магнитната възприемчивост на почвата (Magnetic Susceptibility System)

„Клъстер възобновяеми енергийни източници“ уведомява заинтересованите фирми и организации относно текущ прием на оферти по възлагане на договор за доставка на преносим GPS и Система за установяване на магнитната възприемчивост на почвата (Magnetic Susceptibility System). Процедурата се организира в рамките на проект „Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология“ (“Identification and Monitoring of Contaminated Soils using Innovative Methodology”), с акроним MCSoil и реф. № CB006.2.11.021, изпълняван по Втората покана на Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония, CCI No. 2014TC16I5CB006.

 

Процедурата се провежда съгласно разпоредбите на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (PRAG, юли 2019 г.) и Наръчник за изпълнение на проекти по Втора покана на Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония (версия 1 – Юли 2019).

 

Повече информация и документи за участие:

Лице за контакт: Румяна Попова

Тел. /Факс: +35973 539 498 / +359895891535

Email: res_cluster@abv.bg

 

Крайният срок за заявяване на интерес и подаване на документи за участие е 28 ноември 2019 година, 17:00 часа местно време.

 

Този проект е съфинансиран от Европейския съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014-2020.