Защо страните в Персийския залив се фокусират върху възобновяемата енергия?

Тъй като в момента голяма част от световните политически лидери гледат на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) като начин за справяне с нарастващата и многоизмерна заплаха от изменението на климата, традиционните енергийни сили в Съвета за сътрудничество на страните в Персийския залив (СССЗП) приемат възобновяемата енергия с рекордно бърз темп. Воден от усилията в Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Саудитска Арабия, СССЗП започва да играе решаваща роля относно глобалните усилия в подкрепа на енергийната трансформация, пише Международната агенция за възобновяема енергия (IRENA) на своя сайт. „Напълно възможно е да се генерира достатъчно евтина, надеждна енергия от възобновяеми източници. Това е не само възможно, но е и най-добрият вариант, тъй като би донесъл по-високи социално-икономически ползи за бизнеса и ще ни позволи ефективно да се справим с изменението на климата”, споделя генералният директор на IRENA Франческо Ла Камера по време на Международния енергиен форум в Рияд, който се проведе наскоро.  Според анализ на IRENA, ускореното внедряване на възобновяема енергия в региона на СССЗП може да намали емисиите на въглероден диоксид с 136 милиона тона. Тъй като държавите целят да засилят своите цели за възобновяема енергия, за да задържат покачването на глобалните температури до под 2 градуса по Целзий, ОАЕ увеличи над два пъти своя таргет, като се ангажира да генерира 50% чиста енергия от своя енергиен микс до 2050 г. на срещата на върха на ООН за климата в Ню Йорк, което допълнително ще свие количеството въглеродни емисии, отделяне при производство на електроенергия. Бизнес аспектът на ВЕИ е централен мотивиращ фактор за прехода на Персийския залив към чиста енергия. Днес възобновяемата енергия е най-конкурентният по отношение на разходите източник на ново производство на електроенергия в СССЗП, замествайки традиционните енергийни източници като отговор на бързо нарастващото вътрешно потребление на енергия в региона. Наскоро петата фаза от строежа на 900-мегаватовия соларнен парк Mohammed Bin Rashid Al Maktoum в ОАЕ получи една от най-ниските ценови оферти за соларен фотоволтаичен проект в света – 1,7 цента за киловатчас (kWh). Дългосрочните цели на политиката, наблюдавани в региона на СССЗП, включително частните предприятия, образованието, обучението и инвестициите в местен човешки ресурс, могат да улеснят увеличаването на броя на работните места в сектора на възобновяемата енергия. Данните на IRENA сочат, че възобновяемата енергия може да създаде повече от 207 000 работни места в региона до 2030 г., като слънчевите технологии представляват 89 на сто от този аспект. Анализът на средата за развитие на слънчевата фотоволтаична технология в СССЗП разкрива голям потенциал за нейното внедряване във всички страни региона, като Оман, Саудитска Арабия и ОАЕ са лидери втова отношение. Недостигът на вода е остро предизвикателство в региона, като четири от шестте държави от СССЗП са класирани в топ 10 на най-бедните откъм воден ресурс (на суша) държави по света според Световния институт за ресурси. А тъй като там се наблюдава и сериозен прираст на населението, се очаква търсенето на вода в региона да нарасне петкратно до 2050 г. Ако страните от СССЗП реализират своите цели за възобновяема енергия, това би довело до приблизително намаление съответно с 17% и 12% по отношение на извличането и потребленитое на вода за енергийните сектори в региона.

 

 

За повече информация тук.

Източник: Българска фотоволтаична асоциация