Опознавателна обиколка – 8-ми, 9-ти и 10-ти юли, 2017

Сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ организира провеждането на Опознавателна обиколка в Област Благоевград на 8-ми, 9-ти и 10-ти юли, 2017 г., на която ще бъдат представени добри практики в областта на устойчивото развитие и нисковъглеродната икономика. Обиколката се организира съвместно със Сдружение „Център за лековити билки и горски плодове – Амброзия“, водеща организация по проект „Съвместна интегрирана политика за нисковъглеродна икономика в Трансграничния регион“, съ-финансиран от Европейския съюз чрез Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България – Македония“

Повече информация може да получите на телефон: 073 539 498