ЕИБ представя нови политики и цели на климатичния форум в Мадрид

На конференцията COP 25 на Организацията на обединените нации за изменение на климата в Мадрид, Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), банката на ЕС, ще обсъди как новата й пътна карта за климата и неотдавнашното решение за постепенно прекратяване на подкрепата за проекти за енергийни изкопаеми горива могат да доведат до лидерство на ЕС в международните климатични действия, съобщиха от банката. Делегацията на ЕИБ ще обсъди с представителите на националните правителства, частния сектор и гражданското общество, както и с други финансови и европейски институции как могат да бъдат мобилизирани повече финансиране за справяне с извънредните ситуации в областта на климата. Освен това ЕИБ ще подпише редица нови споразумения за финансиране на стимули за проекти за слънчева енергия в Испания и инвестиции за климатични действия в Латинска Америка. Необходимостта от спешни действия за предотвратяване на климатичните промени е основният въпрос в политическата програма на нашето време. Трябва да променим курса към въглеродно неутрално бъдеще и да ограничим щетите от въздействието на климатичните промени. Това означава, че всяка страна, всяка индустрия и всяка институция трябва да дадат своя дял „, заяви президентът на ЕИБ Вернер Хойер. „Банката на ЕС реши значително да засили амбициите си. Ще спрем да финансираме изкопаеми горива, ще стартираме най-амбициозната пътна карта за инвестиции в климата и ще предложим пакет за енергиен преход. Ние ще служим като финансов двигател на Европейската Зелена сделка в рамките на новата Европейска комисия “, каза той.

За повече информация тук.

Източник: sciencebusiness.net