„Клъстер възобновяеми енергийни източници“ уведомява заинтересованите фирми и организации относно текущ прием на оферти

„Клъстер възобновяеми енергийни източници“ уведомява заинтересованите фирми и организации относно текущ прием на оферти по възлагане на договор за предоставяне на услуги, свързани с организирането на събития – логистика, транспорт и хотелско настаняване за провеждане на събития в рамките на проект на проект „Идентификация и мониторинг на замърсени почви чрез прилагане на иновативна методология“ (“Identification and Monitoring of Contaminated Soils using Innovative Methodology”), с акроним MCSoil и реф. № CB006.2.11.021. Проектът се изпълнява по Втората покана на Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество, CCI No. 2014TC16I5CB006.

Процедурата се провежда съгласно разпоредбите на Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на Европейския съюз (PRAG, юли 2019 г.) и Наръчник за изпълнение на проекти по Втора покана на Интеррег – ИПП Програма за трансгранично сътрудничество , CCI No. 2014TC16I5CB006 (версия 2 – януари 2020).

Повече информация и документи за участие:
Лице за контакт: Румяна Попова
Тел. /Факс: +35973 539 498 / +359895891535
Email: res_cluster@abv.bg

Крайният срок за заявяване на интерес и подаване на документи за участие е 10 март 2020 г., 17:00 часа местно време.