Във връзка с изпълнението на проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“, ДБФП № BG16RFOP002-1.016-0011-C01, изпълняван в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, КВЕИ търси да назначи:

                                                           

Във връзка с изпълнението на проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“, ДБФП № BG16RFOP002-1.016-0011-C01, изпълняван в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, Сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ търси да назначи:

 

Позиция: Инженер, механик

 

Квалификация и отговорности

Образование: Висше образование, степен „бакалавър“;

Професионален опит: Минимум 3 години опит в сферата на енергетиката;

Функции (отговорности и задължения) Участва в разработките и отговаря за практическото прилагане на иновативните полезни модели и изобретения, собственост на членовете на клъстера, в разработваната по проекта иновация. Разработва конструктивни решения за позициониране на генераторите. Провежда експерименти с лабораторното оборудване и внедрява резултатите в практическата експлоатация. Следи за безопасността при работа със съоръженията.

Период на заетост: 24 месеца

Часова заетост: 4 часа на ден

Място: град Симитли

 

За повече информация и контакти:

Лице за контакт: Мария Ангелова
Тел. /Факс: +35973 539 498 / +359893352436
E-mail: res_cluster@abv.bg