Във връзка с изпълнението на проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“, ДБФП № BG16RFOP002-1.016-0011-C01, изпълняван в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ КВЕИ търси да назначи:

                                                                                                       

 

Във връзка с изпълнението на проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“, ДБФП № BG16RFOP002-1.016-0011-C01, изпълняван в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ , Сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ търси да назначи:

Позиция: Инженер, генериране на електроенергия (алтернативни източници)

 

Квалификация и отговорности

Образование: Висше образование, степен „бакалавър“;

Професионален опит: Минимум 3 години опит в областта на производството на енергия от възобновяеми енергийни източници;

Функции (отговорности и задължения): Разработва технологична схема за последователността на процесите и следи за спазването ѝ при изграждане на демонстрационния център. Участва в разработването на мерките по оптимизация на добива и методи за повишаване на КПД на инсталацията, отговаря за прилагането им. Извършва необходимите инженерни тестове при свързването на отделните ВЕИ модули.

Период на заетост: 24 месеца

Часова заетост: 4 часа на ден

Местоположение: град Симитли

 

За повече информация и контакти:

Лице за контакт: Мария Ангелова
Тел. /Факс: +35973 539 498 / +359893352436
E-mail: res_cluster@abv.bg