ИЗЧИСЛЕТЕ ВЪГЛЕРОДНИЯ И ВОДЕН ОТПЕЧАТЪК РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ НА ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ В АГРО-ХРАТЕЛНИЯ СЕКТОР

Предоставяме в механизъм, който ще ви помгне ефективно да балансирате вашето взаимодействие с околната среда и да взимате природосъобразни решения.

Въглеродният отпечатък се измерва в еквиваленти на въглероден диоксид (CO2e), което взема предвид, че различните парникови газове (въглероден диоксид, азотни оксиди, метан и др.) имат различни фактори на глобално затопляне.
Селското стопанство и използването на земеделска земя допринасят за около 17% от глобалните емисии, докато 75% от земеделските производители не отчитат своите емисии.

Този калкулатор е нашият малък принос към растежа на глобалната зелена икономика.