БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ по проект „Agrofficiency“

„Подобряване на конкурентоспособността и устойчивия растеж в агро-хранителния сектор чрез насърчаване на кръгова икономика” Уважаеми предприемачи, КЛЪСТЕР ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ Прочети още

СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ В РАМКИТЕ НА ИНТЕРРЕГ-ИПП ТРАНСГРАНИЧНА ПРОГРАМА БЪЛГАРИЯ – МАКЕДОНИЯ 2014-2020

През месец юли 2019 г., сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ стартира изпълнението на проект „Идентификация и мониторинг на замърсени почви Прочети още