СЛЪНЦЕТО И ВЯТЪРЪТ ВОДЯТ НАЙ-БЪРЗИЯ ЕНЕРГИЕН ПРЕХОД, КОЙТО СВЕТЪТ НЯКОГА Е ВИЖДАЛ СПОРЕД ДАННИ НА IRENA

Свидетели сме на може би най-бързата промяна в глобалните енергийни системи в историята. През 2020 г. новите слънчеви фотоволтаици и Прочети още

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРИВЕТСТВА ПРЕДВАРИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЕН АКТ ЗА КЛИМАТА

Комисията приветства постигнатото в сряда предварително споразумение между съзаконодателите относно Европейския законодателен акт за климата. С Европейския законодателен акт за климата, Прочети още

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДО 2030 Г. С ХОРИЗОНТ ДО 2050 Г.

Министерството на енергетиката предлага за обществено обсъждане проект на стратегия за устойчиво енергийно развитие на Република България до 2030 г., Прочети още

Във връзка с изпълнението на проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“, ДБФП № BG16RFOP002-1.016-0011-C01, изпълняван в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, КВЕИ търси да назначи:

                                                            Във връзка с изпълнението на проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“, ДБФП № BG16RFOP002-1.016-0011-C01, изпълняван в рамките на ОП Прочети още

Във връзка с изпълнението на проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“, ДБФП № BG16RFOP002-1.016-0011-C01, изпълняван в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ КВЕИ търси да назначи:

                                        Прочети още

Във връзка с изпълнението на проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“, ДБФП № BG16RFOP002-1.016-0011-C01, изпълняван в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, КВЕИ търси да назначи:

                                                                                                 Прочети още

Обществено обсъждане за определяне на пределна цена за сключване на сделки на пазара на балансираща енергия

Комисията за енергийно и водно регулиране проведе обществено обсъждане във връзка с проект за решение относно определяне на пределна цена Прочети още