ПРОЕКТ К-02-17/09.01.2013 „ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕР ВЕИ“

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА ПРОЕКТ К-02-17/09.01.2013 „ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА КЛЪСТЕР ВЕИ“   ВОДЕЩА ОРГАНИЗАЦИЯ: КЛЪСТЕР ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ Прочети още

ПРОЕКТ „СЪВМЕСТНА ИНТЕГРИРАНА ПОЛИТИКА ЗА НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ“

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА ПРОЕКТ „СЪВМЕСТНА ИНТЕГРИРАНА ПОЛИТИКА ЗА НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ“ Референтен Прочети още

ПРОЕКТ „ИДЕНТИФИКАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ЗАМЪРСЕНИ ПОЧВИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНА МЕТОДОЛОГИЯ“ с акроним (MCSOIL)

ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА ПРОЕКТ „ИДЕНТИФИКАЦИЯ И МОНИТОРИНГ НА ЗАМЪРСЕНИ ПОЧВИ ЧРЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ИНОВАТИВНА МЕТОДОЛОГИЯ“ с акроним „MCSoil“ Референтен №: Прочети още