БИЗНЕС КОНСУЛТИРАНЕ по проект „Agrofficiency“

„Подобряване на конкурентоспособността и устойчивия растеж в агро-хранителния сектор чрез насърчаване на кръгова икономика” Уважаеми предприемачи, КЛЪСТЕР ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ Прочети още

ИЗЧИСЛЕТЕ ВЪГЛЕРОДНИЯ И ВОДЕН ОТПЕЧАТЪК РЕЗУЛТАТ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ НА ВАШЕТО ПРЕДПРИЯТИЕ В АГРО-ХРАТЕЛНИЯ СЕКТОР

Предоставяме в механизъм, който ще ви помгне ефективно да балансирате вашето взаимодействие с околната среда и да взимате природосъобразни решения. Прочети още

СДРУЖЕНИЕ „КЛЪСТЕР ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ“ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ В РАМКИТЕ НА ИНТЕРРЕГ V – A „Гърция – България 2014 – 2020“

През месец април 2021 г., сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ стартира изпълнението на проект „Enhancing the Competitiveness and Sustainable Growth Прочети още