Участие в изложение RenExpo Warsaw 2014, Варшава, Полша Дата на провеждане: 22 – 25.09.2014 Място на провеждане: Варшава, Полша

Представители на Клъстер ВЕИ участваха в специализирано изложение в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност за бита – Прочети още