Проведена информационна среща по проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“

 ПРЕССЪОБЩЕНИЕ oт сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ във връзка с проведена информационна среща по проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“ Прочети още

Покана за участие в информационна среща по проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“

  ПОКАНА  от сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“ за участие в информационна среща по проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“ Прочети още

Във връзка с изпълнението на проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“, ДБФП № BG16RFOP002-1.016-0011-C01, изпълняван в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, КВЕИ търси да назначи:

                                                            Във връзка с изпълнението на проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“, ДБФП № BG16RFOP002-1.016-0011-C01, изпълняван в рамките на ОП Прочети още

Във връзка с изпълнението на проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“, ДБФП № BG16RFOP002-1.016-0011-C01, изпълняван в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ КВЕИ търси да назначи:

                                        Прочети още

Във връзка с изпълнението на проект „Развитие на иновационен Клъстер ВЕИ“, ДБФП № BG16RFOP002-1.016-0011-C01, изпълняван в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, КВЕИ търси да назначи:

                                                                                                 Прочети още